INO

INO is een methode om welzijnsvraagstukken op te lossen. De afkorting staat voor Intelligent Natuurlijk Ontwerp. Voorbeelden van welzijnsvragen over hokverrijking zijn:

  1. Wat is goed hokverrijkingsmateriaal voor varkens (bijvoorbeeld voor biologische vleesvarkens of gangbare kraamzeugen)?
  2. Hoe kan bijterij (bijvoorbeeld staartbijten of oorbijten) voorkomen worden, d.w.z. wat werkt preventief?
  3. Hoe kan een uitbraak van bijterij curatief behandeld worden?

Goed hokverrijkingsmateriaal is belangrijk ter preventie en behandeling van bijterij. Daarnaast geeft het afleiding/bezigheid voor de varkens, en moet het betaalbaar blijven voor de boer en de consument.

Het idee van Intelligent Natuurlijk Ontwerp (INO) maakt slim gebruik van bestaande praktijk- en wetenschappelijke kennis. Met die kennis wordt een stukje evolutie in gang gezet naar beter hokverrijkingsmateriaal (en intacte varkens). Dit doen we door eerst een aantal veelbelovende vormen van hokverrijking te selecteren en deze ‘eerste generatie’ uit te proberen in de praktijk. Om de kwaliteit van de hokverrijking vast te stellen moeten we registreren hoeveel (en hoe intensief) de varkens van het materiaal gebruik maken, hoe effectief het is om bijterij te voorkomen en te behandelen, wat het materiaal kost en wat de consument ervan vindt. Uit de eerste ‘generatie’ worden die materialen geselecteerd die het meeste hokverrijking geven. Die materialen worden in de volgende generatie doorontwikkeld, enzovoort.

Zo kunnen we met de INO methode een hokverrijkingsmateriaal laten ‘evolueren’ wat optimaal geschikt is binnen de randvoorwaarden van de varkenshouderij.

Door te registreren wie betrokken zijn geweest bij de ‘evolutie’ van goed hokverrijkingsmateriaal en welke bijdragen daarvoor zijn geleverd, kunnen ook deelnemers die samenwerken en ervaringen met elkaar delen, meedingen in de prijsvraag.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
INO, 7.0 out of 10 based on 1 rating