Speelmateriaal en ruwvoer

Speelmateriaal

Speelgoed waar varkens wel blij van worden (Artikel in Veehouder & Dierenarts van juni 2011) Varkenshouder Van der Vergt en onderzoeker Bracke over de (‘verrijkte’) ketting en de knabbelpaal.
Hokverrijkingsmateriaal voor de buitenuitloop van biologische varkens (Flyer en poster, Biovak 2011) Allerlei voorbeelden van goed en minder goed werkende vormen van hokverrijking.
Denen niet bang voor stro (Artikel in Varkens – Vakblad voor de varkenshouderij, mei, 2011)
Sproot hoogst gewaardeerd door varkens. V-focus, juni 2011, 38-39.
Afleidingsmateriaal hoeft niet duur te zijn (Boederij, 2011)
Volop betaalbare varkensspeeltjes (Boerderij, 2007)
Goedkope speeltjes soms nog beter en leuker (Boerderij, 2011) Serie foto’s van materialen op verschillende bedrijven
Lijst met verrijkingsmateriaal voor varkens (Maatlat Duurzame Veehouderij) Deze lijst geeft een sterk vereenvoudigde en enigszins gedateerde waardering van een aantal afleidingsmaterialen. Voor een meer gedetailleerde inschatting wordt verwezen naar het RICHPIG model (zie onder bij ‘Publicaties van Marc’)
Dieren energie laten opwekken met ‘fitnessapparatuur’ loont niet. (Bracke, 2007 in V-Focus 5, 44-45). Welzijn verbeteren door varkens laten werken.
Informatiebrochure over afleidingsmateriaal van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, beleidsdomein Landbouw en Visserij
Overzicht van hokverrijkingsmaterialen voor varkens (CIWF, 2011, Engelstalig) Er is ook een Duitstalige versie.
Expert judgement on enrichment materials for pigs validates preliminary RICHPIG Model (Bracke et al., 2007) Op pagina’s 4-7 staat een lijst met 64 wetenschappelijk-onderzochte materialen en hun welzijnsscores (volgens het model en welzijnsexperts).
Expert consultation on weighting factors (Bracke et al., 2007). Op pagina 18-19 staat een lijst met 33 materiaaleigenschappen en hun relatieve weegfactoren.

Links naar bedrijven die afleidingsmateriaal aanbieden:
Lakabal en -borstel Praktijkvoorbeelden afleidingsmateriaal
MIK TOY en MIK ROLLS Soort strobriket op de Duitse markt
MS Schippers heeft soms aanbiedingen, bijv. in 2011 werd een rol strotouw (10 mm, rol van 200 meter) aangeboden vanaf 35 euro.
Piglyx
Lifarma, speelmaterialen voor varkens
Bite Rite van Ikadan

Ruwvoer

Effect of rooting area and drinker in the outdoor run on behaviour and Ascaris infection of organic pigs (Effect van wroetgebied en drinkgelegenheid op de buitenuitloop op gedrag en spoelworminfecties bij biologische varkens, Engelstalig rapport van Vermeer et al., 2006)
Ruwvoeropname bij biologisch gehouden drachtige zeugen (Rapport van Van Krimpen et al., 2006)

Achtergrondinformatie – Algemeen

Update welzijnsprestaties biologische veehouderij (Rapport van Ruis et al., 2010)
Natuurlijk gedrag van varkens (RDA, 2006)
Natuurlijk gedrag van het varken
Publicaties van Marc Hier vindt u (verdere links naar) wetenschappelijke en vakbladartikelen over hokverrijking, bijterij en dierenwelzijn. Vooral relevant zijn de wetenschappelijke artikelen over het RICHPIG model (Bracke et al., 2007a en b; Bracke, 2008), waarmee de waarde van afleidingsmateriaal voor het varken beoordeeld kan worden. Daarnaast is er het PIGTAIL model (om het risico op staartbijten in te schatten, Bracke et al., 2004) en de recentere vakbladartikelen over staartbijten in V-focus (waarvan de links hierboven ook zijn opgenomen).
Terug naar de Krulstaart, Johan Zonderland, 2010. Veehouder en Dierenarts

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)